Veľkošarišan 7/2012

20.11.2012 13:17

Prvá správa v médiách bola v našom miestnom mesačníku Veľkošarišan: https://www.velkysaris.sk/data/Download/Velkosarisan_7_2012_strana_5.pdf