Technici a asistencia

20.11.2012 12:38

Videoprojekcia: Dávid Slavkovský, Štefan Kačala, Róber Oros

Asistencia: Andrea Bulková, Lucia Šťastná, Natália Galdunová, Martina Orosová, Mária Kačalová, Richard Hnat, Ivana Bulková,...